keep breathing easy
 
 
 
 

Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które mogą ustępować samoistnie lub pod wpływem leczenia.